OKREŚLONY PROCENT

Jakiś określony procent otaczającego nas krajobrazu muszą zajmować biocenozy mniej lub bardziej naturalne, jest to ko­nieczne dla naszego bezpieczeństwa i ochrony. Nie wiemy, jaki to powinien być procent w różnych stre­fach klimatycznych. Wiemy natomiast, że kiedy czło­wiek zaczyna myśleć wyłącznie o eksploatowaniu eko­systemu, wtedy zaczyna nadmiernie dewastować kraj­obraz. Powstające w wyniku działalności człowieka pu­stynie, ruiny wielu starych cywilizacji w różnych częś­ciach świata dowodzą, że człowiek nie zdaje sobie sprawy ze swej heterotroficznej natury i konieczności przystosowania się do przyrody. W przypadku wielu z tych klęsk ostateczną ich przyczyną mógł być brak wody.We wstępie do rozdziału 5 mówiliśmy o czterech czynnikach będących podstawowymi regulatorami w przyrodzie — o energii, materii, warunkach środowiska fizycznego i biocenozie.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!