OGÓLNE OBSERWACJE

Te ogólne ob­serwacje możemy podsumować następująco:Blisko spokrewnione gatunki często nie występują w tych samych miejscach, a jeśli występują to przy bliższych badaniach okazuje się, że korzystają one z odmiennych źródeł energii, są aktywne w innych okresach doby lub w różnych porach roku, czyli ina­czej mówiąc zajmują one różne nisze,Jeśli na tym samym terenie żyje duża liczba spo­krewnionych gatunków, t-o ich nisze są węższe, niż nisze na terenach zasiedlonych przez niewielką liczbę gatunków. Tendencję tę można zilustrować przez po­równanie sytuacji na wyspach i lądach stałych. I tak pewien badacz (Crowell, Ecology 43, 1962) wykazał, że ptak nazywany kardynałem występuj-e w większym zagęszczeniu, a także zajmuje bardziej skrajne siedli­ska na Bermudach, gdzie ilość gatunków małych pta­ków, tzn. -potencjalnych konkurentów jest znacznie mniejsza niż na lądzie amerykańskim, na- którym kar­dynał powiązany jest z dużą ilością gatunków. Spokrewnione gatunki często zastępują się w gra­diencie warunków środowiskowych.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!