ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Odpowiadając na to pytanie powinniśmy przede wszystkim podkreślić, że warto jest badać ekosystemy laboratoryjne, nawet jeśli warunków tych badań nie będzie można bezpośrednio zastosować do rozwiązywa­nia wielkich zagadnień przyrody; chęć zrozumienia przewidywania zjawisk zachodzących w małym eko­
systemie jest wystarczającym usprawiedliwieniem ta­kich badań. W istocie badanie populacji laboratoryj­nych przyczynia się do zrozumienia populacji natural­nych pod warunkiem,, że jednocześnie prowadzone są obserwacje i eksperymenty w większych, bardziej na­turalnych systemach. Bowiem — powtórzmy jeszcze raz, to o czym mówiliśmy już wielokrotnie — nasze badania muszą być wielopoziomowe, gdyż badanie jednego poziomu organizacji wnosi jakiś wkład do cał­kowitego obrazu przyrody, nigdy jednak nie pozwala ujrzeć go w całości .

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)