NIEPRZYGOTOWANIE LUDZI

Ludzie są zupełnie nieprzygotowani do zmian wyni­kających z sukcesji ekologicznej w sztucznych stawach i jeziorach. Uważają, że nowo wybudowany zbiornik nie zmienia się, podobnie, jak nie zmienia się drapacz chmur lub most. Tymczasem zachodzą tam wszystkie opisywane przez nas  procesy biologiczne charakterystyczne dla sukcesji, nie mówiąc już o zmianach wynikających z erozji. Wraz ze sta­rzeniem się stawu, rośnie różnorodność żyjących w nim gatunków, a produkcja biocenozy (netto) zmniejsza się prowadząc często do wyginięcia ryb. Prostym, choć nie zawsze praktycznym i wskazanym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć takiej sytuacji jest periodyczne osuszanie stawów i ponowne wypełnianie ich wodą; biocenoza utrzymuje się wtedy we wczesnych (m o- dych) stadiach sukcesyjnych. Takie ugorowanie sta­wów praktykowane jest w Europie i na Bliskim Wscho­dzie od stuleci.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!