NIEKTÓRE Z TRUCIZN

Niektóre z tych trucizn rozkładają się, ale często powolne narastanie ich’ ilości, tak jak w przypadku strontu-90 , może nie zostać zauważone do momentu, kiedy jest już za późno. Czło­wiek nie może dopuścić, aby ta grupa odpadków gro­madziła się w środowisku jego życia. Zajmiemy się teraz zagadnieniami ekologii, dotyczą­cymi oddziaływań między żywymi organizmami; od­działywania te podtrzymują strukturę i funkcjonowa­nie biocenozy. Dotychczas wiele uwagi poświęcaliśmy roli, jaką odgrywają w ekosystemie czynniki fizyczne i chemiczne. Mówiliśmy o przepływie energii słonecz­nej przez takie naturalne systemy, jak oceany, pola uprawne i lasy.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)