NIECZYSTOŚCI DOMOWE

Nie­czystości domowe, które składają się głównie ze związ­ków organicznych i minerałów, a więc z substancji obecnych w niskich koncentracjach we wszystkich ekosystemach nie są problemem, dopóki nie znajdują się w nadmiarze. W nowoczesnych zbiornikach nieczy­stości znajduje się wiele urządzeń, jak np. filtry, stawy utleniające itp. Umożliwiają one mikroflorze i in­nym organizmom zmniejszenie ilości materii organicz­nej do poziomu nie powodującego zachwiania równo­wagi biologicznej w rzekach, do których zanieczyszcze­nia są spuszczane, a często prowadzącego nawet do podwyższenia produkcji pierwotnej. Gorzej jest z tru­ciznami, takimi jak insektycydy, chemikalia przemy­słowe lub składniki smogu, gdyż może nie być orga­nizmów zdolnych do wykorzystywania i rozkłada­nia ich na związki nieszkodliwe, mogą więc one osiągać nadmierne koncentracje w powietrzu, rzekach, jezio­rach i glebie.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)