NAJWIĘKSZA KORZYŚĆ

Być może naj­większą korzyścią z pracy laboratoryjnej jest możli­wość postawienia hipotezy roboczej o zjawiskach za­chodzących w przyrodzie. Po eksperymentalnym sprawdzeniu takiej hipotezy i przełożeniu jej na mo­del matematyczny mamy podstawę do sprawdzenia jej w warunkach naturalnych.Często np. zdarza się, że w naturalnym gradiencie warunków spokrewnione ze sobą gatunki wyraźnie zastępują się. Pokazany w tabeli  „model Tribolium” mógłby sugerować, że tego typu rozkład powstaje dzięki konkurencji międzygatunkowej. Moglibyśmy sprawdzić tę hipotezę usuwając jeden gatunek i obser­wując, czy gatunek sąsiadujący zajmuje uwolnioną przestrzeń. J. H. Connell, badacz zajmujący się pąklami, zrobił taki właśnie eksperyment w Szkocji. Wzdłuż skalistych wybrzeży Szkocji, podobnie jak i wzdłuż północno-wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej po­spolicie występują dwa gatunki pąkli; jeden gatunek z rodzaju Chthamalus, zajmuje górną część strefy przypływów, drugi, większy, z rodzaju Balanus, zaj­muje szeroki pas poniżej stanowiska populacji Chtha­malus .

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)