NAJCZĘŚCIEJ OBSERWOWANE

Najczęściej obser­wuje się objawy spastyczne połowicze lub obustronne wraz z ruchami mimowol­nymi, w tym atetotycznymi. Mózgowe porażenie dziecięce zazwyczaj (chociaż nie jest to absolutna reguła) wiąże się z upośledzeniem umysłowym. W moim przekonaniu najtrudniejszymi uczestnikami terapii są dzieci z roz­poznanym autyzmem. Obecnie wyodrębnia się kilka rodzajów zespołów auty­stycznych (zespół Kannera, zespół Aspergera, autyzm somatogenny i autyzm psychogenny). Wspólnym mianownikiem dla wszystkich zespołów autystycz­nych są: bardzo ograniczona potrzeba kontaktów społecznych, zaburzenia roz­woju mowy z echolalią i nieprawidłowym używaniem zaimków osobowych, a także czynności przymusowe i ruchy stereotypowe, na przykład powtarzają­ce się ruchy rąk i trzepotanie palcami dłoni.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)