NADMIAR POKARMU

Nadmiar pokarmu pro­dukowany przez młode biocenozy pomoże wyżywić sta­dia starsze, a te z kolei dostarczą nowych składników pokarmowych i pomogą w buforowaniu ekstremalnych warunków pogody, takich jak burze, powodzie itp. Taka mieszanina różnych stadiów sukcesyjnych wy­stępuje zwykle w najbardziej stabilnych i produk­tywnych zespołach naturalnych. Na takich obszarach, jak śródlądowe morza Japonii lub cieśnina Long Is- land młode biocenozy plonktonowe są źródłem pokarmu dla bardziej stabilnych biocenoz skalnych i dennych (bentosowych). Szeroko rozbudowana struktura bio­masy i różnorodność biocenoz bentosowych stwarzają dogodne siedliska i schronienia dla stadiów fenologicz- nych organizmów z pelagialu oraz zapewniają regene­rację składników odżywczych niezbędnych do konty­nuowania produkcji planktonu.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)