MIARA ROZWOJU

Miarą rozwoju wymienionych funkcji jest długość i zachowanie kierunku rzutu. Gdy dzieci nabiorą pewnego doświadczenia w wykonywaniu tego zada­nia, można poprosić o nadanie rzutowi kierunku, wyznaczając cel, np. popro­sić o trafienie piłką do okręgu narysowanego na tablicy lub oznaczonego na podłodze za pomocą sznurka. Jest to bardzo dobre ćwiczenie dla dzieci do­tkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym. W przypadku pozostałych dzie­ci to ćwiczenie sprzyja koncentracji uwagi i motywacji do celowego działania. Po wykonaniu zadania zarówno dziecko, jak i psa należy pochwalić .

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)