LIMITUJĄCY CZYNNIK

Jeśli czynnikiem limitującym jest tylko woda, a nie gleba, nawodnienie może zamienić pustynię w jedną z najbardziej produktywnych upraw. To, czy produk­tywność będzie wtedy ciągła czy okresowa w postaci zakwitów, zależy od stopnia, w jakim człowiek potrafi ustabilizować cykle biogeochemiczne i przepływ ener­gii na nowym, wyższym poziomie. Jeśli przez system nawadniający przepływał duża masa wody, to mogą osadzać się w nim sole, które będą się akumulować całymi latami, dopóki nie staną się czynnikiem limi­tującym (jeśli nie zostanie wynaleziony sposób unika­nia tego niebezpieczeństwa). Również zapas wody mo­że się wyczerpać, jeśli nadużyje się zlewiska, z któ­rego woda pochodzi. Ruiny starych systemów nawad­niających oraz związanych z nimi cywilizacji w pu­styniach Starego Świata ostrzegają nas, że pustynia nie będzie stale kwitnąć dla człowieka, który nie ro­zumie rządzących nią praw i nie zechce działać zgod­nie z nimi.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!