LICZEBNOŚĆ POPULACJI

Poszukiwania do­prowadziły go do odkrycia świeżej jamy norki, w któ­rej schowane były starannie ciała wielu znakowanych zwierząt. Ssaki nie mogły uciec przed drapieżnikiem ani rozproszyć się, gdyż znajdowały się na odizolowai- nej wyspie, norka więc mogła złowić wszystkie osob­niki.Aby wyrobić sobie obiektywny pogląd na zagadnie­nie drapieżnictwa, należy je rozpatrywać raczej z po­pulacyjnego niż z osobniczego punktu widzenia. Dra­pieżca oczywiście nie jest pożyteczny dla osobnika, którego zabija, może być natomiast pożyteczny dla populacji ofiary. Wydaje się, że pewne gatunki jele­nia są silnie regulowane przez drapieżcę. Jeśli dra­pieżcy jeleni, jak np. pumy, rysie, wilki, zostaną wy­tępieni, to człowiek nawet polując i stając się sam dra­pieżcą, z trudem utrzymuje kontrolę nad populacjami.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)