KORZYSTNA SYTUACJA

Podobnie korzystna sytuacja istnieje w wielu środowiskach lądowych, gdzie produktywne pola uprawne równin przeplatają się z różnorodnymi lasami i sadami na wzgórzach. Mówiąc ekologicznie, pola uprawne są „młode” i istnieją tylko dzięki stałej pracy rolnika i jego maszyn; lasy nato­miast reprezentują starsze, bardziej zróżnicowane i sa­mowystarczalne biocenozy, mające niższe tempo pro­dukcji netto, ale nie potrzebujące stałej opieki czło­wieka. Obydwa te typy ekosystemów powinny wystę­pować we właściwych proporcjach ilościowych. Jeśli w celu uzyskania chwilowych zysków z produkcji drewna zostaną zniszczone lasy spowoduje to spadek wilgotności tych terenów oraz spłukanie gleby ze zbo­czy; produkcja na zboczach ginie, w dolinach obniża się. Lasy mają ogromne znaczenie nie tylko jako producent drewna, toteż nie można oceniać ich wartości tylko na podstawie plonów, jak w przypadku pszenicy lub ku­kurydzy.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)