KONKURENCJA MIĘDZYGATUNKOWA

Jedne z najbardziej wnikliwych i długotrwałych ba­dań eksperymentalnych nad konkurencją międzyga- tunkową przeprowadzone zostały w laboratorium dr Tomasza Parka na Uniwersytecie w Chicago. Dr Park, jego studenci i współpracownicy badają chrząszcze mączne, a zwłaszcza gatunki należące do rodzaju Tri- bolium. Zwierzęta te wszystkie stadia swego rozwoju przeżywają w bardzo prostym i homogennym środo­wisku, a mianowicie w mące lub otrębach pszennych; środowisko w tym przypadku spełnia rolę źródła po­karmu i habitatu dla larw i form dorosłych. Jeśli w re­gularnych odstępach czasu dodajemy świeżej pożywki, to populacja chrząszczy może żyć bardzo długo. Zgod­nie z podaną’ w rozdziale 3 terminologią dotyczącą przepływu energii tego typu eksperyment mógłby być opisany jako ustabilizowany ekosystem heterotroficzny, w którym import energii pokarmu równy jest stratom na respirację.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)