KLIMAKS

Klimaks, jeśli w ogóle można tu o nim mówić, trwa krótko. Krań­cowo odmiennym przykładem jest ekosystem leśny, w którym wraz z upływem czasu stopniowo akumuluje się wielka biomasa, a biocenoza ciągle się zmienia. Jeśli przeanalizujemy powtórnie rysunek  porównu­jący struktury i przepływy energii przez biocenozę leśną i morską, to łatwo zrozumiemy, dlaczego silnie rozbudowana struktura biologiczna lasu umożliwia tej biocenozie buforowanie wpływów środowiska fizycz­nego, przekształcanie podłoża i mikroklimatu w stop­niu dużo większym niż jest to możliwe w środowisku morskim. Obecne badania sukcesji pierwotnej w takich środo­wiskach jak wydmy piaszczyste lub wylewy wulka­niczne wskazują, że stan klimaksu może się tam roz­winąć dopiero po upływie co najmniej 1000 lat.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)