KIERUNKI I PRZYCZYNY

Zjawiska, których należy spodziewać się w gra­diencie od biocenoz młodych do starych, można po­dzielić na trzy grupy: grupę zjawisk związaną ze strukturą gatunkową, grupę związaną ze strukturą organiczną i zjawiska związane z przepływem energii, tzn. z metabolizmem biocenozy. W różnych częściach świata wielu ekologów bada sukcesję, skupiają oni jednak głównie uwagę na opisywaniu jakościowych zmian w strukturze gatunkowej. Dopiero współcześnie rozpoczęto badania funkcjonalnych aspektów sukcesji. W tej sytuacji pewne dane wymienione w tabeli  są danymi hipotetycznymi w tym sensie, że są one oparte na dowodach eksperymentalnych i teoretycznych, ale nie były weryfikowane przez odpowiednie badania te­renowe.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)