KAŻDY Z GATUNKÓW

Uprzednio stwierdzono, że każdy z gatunków hodowany osobno może rozwijać się w każ­dym z sześciu klimatów; jak już mówiliśmy, gatunki te nie mogą koegzystować w ograniczonym środowisku i jeśli obydwa znajdą się w tej samej hodowli, to któ­ryś z nich uzyskuje przewagę. Jak widać z tabeli  castaneum uzyskuje przewagę we wszystkich pow­tórzeniach z klimatem gorącym i wilgotnym, podczas gdy T. confusum przeważa w warunkach chłodnych i suchych. W warunkach pośrednich zwycięża jeden lub drugi gatunek, przy czym procent zwycięstw i klęsk układa się zgodnie z gradientem między wa­runkami ekstremalnymi. Na pograniczu warunków prawdopodobieństwo uzyskania przewagi dla każdego gatunku wynosi 50%.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)