JEZIORA I STAWY

Sytuacja jest tak krytyczna, że rząd federalny w USA zakłada obec­nie szereg terenowych laboratoriów, w których che­micy, ekologowie i hydrolodzy będą mogli wspólnie pracować nad badaniem wody.Większość zbiorników stojących wód słodkich jest w sensie geologicznym stosunkowo młoda. Długość ży­cia stawu waha się od kilku tygodni lub miesięcy, dla małych, sezonowych stawów, do kilkuset lat dla większych. Chociaż kilka jezior, takich jak np. rosyj­skie jezioro Bajkał należy do bardzo starych, więk­szość z nich pochodzi z epoki lodowcowej. Tempo przemian w ekosystemach wód stojących jest mniej lub bardziej odwrotnie proporcjonalne do ich wielko­ści. Geograficzna nieciągłość wód słodkich sprzyja specjacji, lecz nie sprzyja jej brak izolacji w czasie.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)