INWAZJE

Inwazje i masowe pojawy zdarzają się raczej tam, -gdzie struktura biolo­giczna jest uproszczona na skutek ingerencji człowie­ka, ilub w wyniku silnego działania naturalnych czyn­ników limitujących. Przypuszczamy, że bardziej zróż­nicowane zespoły posiadają więcej sprzężeń zwrotnych, a tym samym dokładniejszą kontrolę. Jednakże nawet w zrównoważonych ekosystemach zdarzają się maso­we pojawy pewnych gatunków. Możemy więc tylko jedno powiedzieć na pewno: zbyt mało jeszcze wiemy o   mechanizmach regulacji liczebności populacji, aby móc prawidłowo przewidywać kiedy i gdzie jakiś ga­tunek przełamie ograniczenia i przekroczy zwykłą li­czebność.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)