INTERESUJĄCY SPOSÓB ZACHOWANIA

In­teresującym sposobem zachowania wynikającym z kon­kurencji wewnątrzgatunkowej i regulującym wielkość populacji jest terytorializm: jest to zjawisko charak­terystyczne dla wielu gatunków ptaków i innych zwie­rząt wyższych. Na początku sezonu lęgowego samce ptaków należących do gatunku wykazującego teryto­rializm. zajmują określoną powierzchnię swego habita­tu, tzn. terytorium i bronią go przed innymi samcami należącymi do tego samego gatunku, nie pozwalając im na tym terytorium przebywać. Głośny śpiew pta­ków na wiosnę informuje inne samce, że dany teren jest zajęty, a nie — jak często się uważa — wabi sa­mice. Samiec, który potrafi utrzymać swioje teryto­rium ma duże szanse znalezienia samicy i przystąpie­nia do lęgów, podczas gdy samiec, który nie potrafi obronić takiego terytorium nie będzie brał udziału w rozmnażaniu.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)