INTERESUJĄCY MODEL

Interesu­jącym hodowlanym modelem heterotroficznego typu sukcesji jest popularna nalewka na sianie używana w pracowniach biologicznych do hodowli pierwot­niaków i innych małych organizmów. Jeśli zagotujemy pewną ilość suchego siana i odstawimy roztwór na kil­ka dni, to rozwinie się w nim dobrze prosperująca ho­dowla heterotroficznych bakterii. Jeśli do otrzymanej w ten sposób nalewki Sianowej dodamy nieco wody ze stawiu zawierającej pewną ilość różnych małych zwierząt, to przez okres około miesiąca będziemy mogli obserwować w naszym pojemniku sukcesję gatunków. Zwykle pierwtsze pojawiają się małe wiciowce, potem następuje gwałtowna sukcesja wymoczków, takich jak Colpoda i Paramecium; dalsze zmiany zachodzą wol­niej; maksymalną liczebność osiągają teraz wyspecja­lizowane wymoczki (takie jak Hypotricha lub Vorti- cella), ameby lub wrotki.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)