INNY TYP ZALEŻNOŚCI

Jest jeszcze trzeci typ zależności między zagęszcze­niem, a tempem wzrostu populacji. Tempo reproduk­cji pewnych gatunków przy zagęszczeniach średnich jest większe niż przy wysokich lub niskich; innymi słowy, zarówno niedogęszczenie, jak i przegęszczenie działają limitująeo. Model taki nosi nazwę zasady Al- leego od nazwiska znanego ekologa W. C. Alleego. Jako przykład można tu wymienić niektóre gatunki mew morskich. Większość mew gnieździ się w kolo­niach na izolowanych wysepkach lub w innych bez­piecznych miejscach. Stwierdzono, że wszystkie gatun­ki wyprowadzają więcej młodych w przeliczeniu na jedną parę lęgową, kiedy żyją w koloniach o średnich rozmiarach, niż wtedy kiedy kolonia składa się tylko z kilku par lub, gdy jest silnie zagęszczona.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)