HODOWLE LABORATORYJNE

Jeśli do hodowli wprowa- dziimy glony, to może ustalić się stan równowagi, w którym P jest zbliżone do R; w przeciwnym razie po około 90 dniach wszystkie organizmy zaczną ginąć z braku pokarmu i hodowla załamuje się z powodu wyczerpania zasobów wprowadzonej na początku ma­terii organicznej. W ten sposób na małą, laboratoryjną skalę można przeciwstawić sobie dwa typy sukcesji — jeden to ho­dowla glonów w środowisku nieorganicznym, drugi nalewka sianowa (mogą to być ćwiczenia dla stu­dentów ekologii). Hodowle takie przedstawiają procesy zachodzące we wczesnych stadiach sukcesji w nowo założonym stawie lub sztucznym jeziorze, a także we wczesnych stadiach sukcesji następującej po spuszcze­niu do stawu lub rzeki ścieków albo innych organicz­nych odpadków. Hodowle laboratoryjne są natomiast zbyt małe do badania warunków równowagi, ponieważ nie osiągają one stopnia biologicznej i fizycznej róż­norodności niezbędnego do rozwinięcia się mechaniz­mów samoregulacji.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!