EKSPERYMENTALNE BADANIA

Eksperymentalne badania czynników ograniczających prowadzone są często na otwartym morzu. W ostatnich latach zrobiony został wielki krok naprzód w badaniach nad produkcją pierwotną w oceanie. Badania te wyni­kają z zainteresowania naukowców drobnymi rośli­nami morskimi, tak odmiennymi od roślin lądowych, a także związane są z nadzieją, że kiedyś będziemy uprawiać morze. W fotycznej (oświetlonej) strefie otwartego morza większość składników odżywczych występuje w niedostatecznej ilości, wobec czego podej­rzewa się, że to one są czynnikami limitującymi. W sytuacji, gdy wiele składników występuje w niskich stężeniach, obserwacje chemiczne prowadzone normal­nie w morzu nie dostarczają informacji o tym, który z nich ogranicza produkcję w danym miejscu i czasie.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)