EKOSYSTEMY PUSTYNNE

I wreszcie zauważmy, że uprawa ryżu, jedna z naj­bardziej produktywnych i niezawodnych upraw pro­wadzonych przez człowieka, należy do ekosystemu ba­gien słodkich. Coroczne zalewanie, osuszanie i ostrożne odnawianie ryżowiska pozwala w rezutlacie na utrzy­mywanie stałej żyzności środowiska i wysokiej pro­dukcji ryżu, który jest rodzajem uprawianej trawy bagiennej. Ekosystemy pustynne spotykamy w okolicach, w któ­rych roczne opady nie przekraczają 25 cm, a czasem również w okolicach gorących, w których występuje więcej opadów, lecz są one nierównomiernie rozłożo­ne w cyklu rocznym. Brak deszczu w średnich szero­kościach geograficznych jest często wynikiem utrzy­mywania się stref wysokiego ciśnienia; pustynie kli­matu umiarkowanego leżą często za wysokimi górami, które zatrzymują wilgoć idącą od mórz.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)