EKOLOGIA I EWOLUCJA

Zajmowaliśmy się dotychczas regulacją biologiczną zachodzącą z dnia na dzień lub w krótkich odcinkach czasu (z punktu widzenia czasu geologicznego). Po­wstawanie nowych odmian i gatunków w ciągu bardzo długich okresów czasu umożliwia ekosystemowi prze­żywanie zmian klimatycznych, prowadzi do wzrostu różnorodności biologicznej oraz do zwiększenia kon­troli nad środowiskiem fizycznym. Poprzestaniemy tu na zacytowaniu jednego lub dwóch przykładów świad­czących o tym, że takie procesy ekologiczne, jak kon­kurencja, drapieżnictwo, sukcesja itd. współdziałają z procesami geologicznymi i genetycznymi w kształto­waniu selekcji naturalnej w ciągu długich odcinków czasu.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)