DZIAŁANIE PASOŻYTÓW

Takie pasożyty działają w sposób ciągły i mogą szybko przystosowywać się do wzrostów lub spadków liczeb­ności populacji gospodarza. Natomiast introdukcja dra­pieżcy niewyspecjalizowanego rzadko pomaga w regu­lowaniu liczebności szkodników, a czasem nawet może stać się szkodliwa, jeśli drapieżca skieruje swoje ataki przeciwko innym gatunkom. I tak na przykład do Cen­tralnego Parku w Nowym Jorku został sprowadzony * wróbel domowy w celu kontrolowania liczebności gą­sienic motyli żyjących na wiązach. Jak wiemy był to duży błąd; wróbel nie tylko nie ograniczał liczeb­ności tych owadów (okazało się, że gąsienice na­drzewne nie są głównym pokarmem tego gatunku), ale sam rozprzestrzenił się po całym kraju i w wielu miej­scach stał się szkodnikiem.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!