DZIAŁANIE NATURALNYCH MECHANIZMÓW

Może ono bardziej szkodliwie wpłynąć na działanie naturalnych mechanizmów regu­lujących niż na liczebność szkodników. Z ekologicznego punktu widzenia można by zarówno specjalistom, jak i laikom poradzić, aby ograniczyli stosowanie trucizn niespecyficznych do dobrze poznanych i kontrolowa­nych przez, człowieka ekosystemów, takich jak np. uprawy; natomiast nie należy ich stosować w skompli­kowanych, naturalnych ekosystemach, ani też general­nie w całym środowisku człowieka z wyjątkiem sytu­acji, w których jest to jedyny środek ratunku. Przy­kładem właściwego zastosowania środków kontrolują­cych jest sterylizowanie samców much promieniami X, w celu ograniczenia liczebności populacji. Taka kon­trola dotyczy wyłącznie jednego gatunku, pozostawiając niezakłóconą możliwość działania wszystkim natural­nym pasożytom i drapieżcom w biocenozie.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)