DZIAŁANIE HORMONÓW

Polegają one na działaniu hormonów produkowa­nych przez liście i korzenie roślin; hormony te hamują rozwój innych osobników w sąsiedztwie. Substancje chemiczne wydzielane przez rozkładające się, opadłe na ziemię liście lub przez żywe korzenie w glebie wstrzymują kiełkowanie innych roślin. Taki mecha­nizm kontrolujący pozwala na utrzymywanie się du­żych odstępów pomiędzy roślinami, redukując tym sa­mym konkurencję o wodę, która mogłaby doprowadzić do ich skarłowacenia lub wyginięcia, gdyby rosły bli­sko siebie. Konkurencja międzygatunkowa zachodzi wtedy, gdy dwa lub więcej ściśle związanych ze sobą gatunków żyje w takiej samej lub podobnej niszy. W warunkach ostrej konkurencji jeden z gatunków może zostać zu­pełnie wyeliminowany albo wypchnięty do innej niszy lub innego regionu geograficznego; może się również zdarzać, że gatunki konkurujące zdolne są do życia obok siebie przy zredukowanym zagęszczeniu i wtedy wykorzystują zasoby środowiska w pewnego rodzaju równowadze.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!