DRAPIEŻNICTWO

Mimo że przepływ energii przez drapieżce, tj. kon­sumentów drugiego i trzeciego rzędu jest stosunkowo mały (rys. 12) ich rola w regulacji konsumentów pierw­szego rzędu może być duża; innymi słowy mała liczba drapieżców może wywierać znaczny wpływ na wielkość populacji ofiary. Z drugiej strony często zdarza się, że drapieżca jest tylko drugorzędnym czynnikiem w determinowaniu wielkości i tempa przyrostu popula­cji ofiary. Pomiędzy tymi dwiema ekstremalnymi sy­tuacjami istnieje szereg możliwości pośrednich. Aby ułatwić dyskusję omówimy tylko trzy wyraźne przy­padki: 1) drapieżca działa silnie ograniczająco i redu­kuje pqpulację ofiary całkowicie lub prawie całkowicie.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)