DOBRZE ROZWINIĘTA BIOCENOZA

Dobrze rozwinięta biocenoza trawia­sta zawiera gatunki zróżnicowane pod względem wy­magań w stosunku do temperatury; pewne z nich ro­sną w chłodnych porach roku (wiosną i jesienią), inne latem; w ten sposób środowisko trawiaste jako całość kompensuje wpływy temperatury rozszerzając okres produkcji pierwotnej . Oprócz traw waż­nymi komponentami zbiorowisk trawiastych są często rośliny dwuliścienne oraz rośliny drzewiaste (drzewa i krzewy), które występują tu albo pojedynczo (two­rząc krajobraz nazywany sawanną), albo w pasmach lub grupach wzdłuż strumieni i rzek.Biocenoza trawiasta wytwarza zupełnie inny typ gleby niż las, nawet jeśli obydwa zespoły zaczynają rozwijać się na takim samym podłożu mineralnym. Trawy w porównaniu z drzewami żyją krótko, do­starczają więc glebie dużą ilość materii organicznej.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!