DOBRZE PRZYGOTOWANY TERAPEUTA

Dobrze przygotowany terapeuta zna również harmonogramy stosowania wzmocnień. Można wzmacniać zachowanie, korzystając z różnych procedur (ustalona lub zmienna częstotliwość, ustalony lub zmienny stosunek). W tera­pii z udziałem psa najważniejszą zasadą jest stosowanie wzmocnienia bezpo­średnio po wystąpieniu określonego zachowania. Oznacza to, że dziecko po­winno zostać nagrodzone za aktywność podczas zajęć bezpośrednio po wyko­naniu określonej czynności. Zasada ta dotyczy także psa, który powinien usły­szeć słowa „dobry pies” po każdym ćwiczeniu, w którym uczestniczy. Dzięki znajomości tych reguł przewodnik pracujący w roli terapeuty potrafi motywo­wać dziecko i psa do określonych zadań.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)