DŁUGI OKRES CZASU

Jeśli do skompletowania sery potrzebny jest długi okres czasu, wcześniej czy później na przebieg suk­cesji zaczynają wpływać cykle klimatyczne, burze, gwałtowne pożary itp. czynniki powodujące zmiany w kierunkowym rozwoju biocenoz i utrudniające jego przewidywanie. Jak już wspominaliśmy bowiem doj­rzalsze stadia sukcesyjne są bardziej odporne na okre­sowe zmiany czynników fizycznych tak długo, jak długo czynniki te nie są katastroficzne dla życia. I tak jednoroczna susza powoduje duże zmiany we wczes­nych stadiach sukcesji, a także bardzo silnie wpływa na plony kukurydzy lub pszenicy, natomiast jej wpływ na klimaksowy las lub zbiorowisko trawiaste jest dużo mniejszy.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)