CZYNNIKI BIOLOGICZNE

Zwróćmy uwagę, że czyn­niki biologiczne z konkurencją między- i wewnątrz- gatunkową oraz drapieżnictwem włącznie działają re­guluj ąco w środkowych i niskich partiach gradientu, ale nie w częściach wyższych, które są narażone na wysuszanie i krańcowe zmiany temperatury ograni­czające populację do jednego gatunku i stosunkowo małej liczby osobników. Inny badacz (Pontin, J., Animal Ecol. 30, 1961) wy- truł kolonie jednego z dwu gatunków mrówek z rodzaju Lasius występujących na polu razem. W następnym roku ilość kolonii pozostałego gatunku wzrosła, wska­zując na istnienie konkurencji między tymi gatunkami pomimo ich koegzystencji. W tym przypadku nisze obu gatunków różnią się nieco; jeden gatunek żyje cał­kowicie pod ziemią, drugi furażuje (zdobywa pokarm) zarówno pod, jak i nad ziemią. Można wobec tego przy­puszczać, że konkurencja była tu mniej ostra niż w przypadku modelu Tribolium.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)