CIENKA POKRYWA WEGETACJI

Cienka pokrywa wegetacji złożona jest z porostów, traw i turzyc, które należą do najbardziej wytrzyma­łych roślin lądowych. W dogodnych warunkach topo­graficznych  w cią­gu długich dni krótkiego lata tempo produkcji pier­wotnej jest nadzwyczaj wysokie. Tysiące płytkich sta­wów oraz Morze Arktyczne stanowią dodatkowe źró­dła pokarmu dla łańcuchów troficznych tundry. Łącz­na produkcja netto w wodzie i na lądzie wystarcza, aby wyżywić nie tylko tysiące lęgnących się tu latem ptaków migrujących i owadów, ale również wiele sta­le tu mieszkających i przez cały rok aktywnych ssa­ków.Do tych ostatnich należą zarówno duże zwierzęta, takie jak woły piżmowe, karibu, reny , nie­dźwiedzie polarne, wilki i ssaki morskie, jak i małe lemingi ryjące tunele w pokrywie roślinnej.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!