BAGNA

Większość uwag na temat ujść rzek odnosi się także do bagnisk słodkich ; są to zazwyczaj żyzne ekosystemy naturalne. Brak jest w nich oczywiście działania pływów, lecz fluktuacje w poziomie wody powodowane przez sezonowe i roczne zmiany opadów działają podobnie na utrzymywanie długotrwałej sta­bilności i żyzności środowiska. Pożary w okresach su­szy pogłębiają basen wodny i pomagają w rozkładaniu nagromadzonej substancji organicznej. Jeśli pożary nie zdarzają się, to gromadzące się w czasie sukcesji osa­dy i nie rozłożona materia organiczna umożliwiają in­wazję lądowej roślinności drzewiastej. Tam, gdzie czło­wiek kontroluje poziom wody w bagnisku przy pomo­cy rowów odwadniających, ma zazwyczaj okazję prze­konać się, że jeśli na obszarze tym ma pozostać praw­dziwe słodkowodne bagnisko dogodne dla kaczek i in­nych półwodnych organizmów, to trzeba stosować her­bicydy lub środki mechaniczne przeciwdziałające za­rastaniu bagna.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)