AKUMULOWANIE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

Akumulowanie się składników odżywczych. Uj­ście jest często miejscem, w którym gromadzą się du­że ilości składników pokarmowych, częściowo pod wpły­wem warunków fizycznych (różnice w zasoleniu wy­wołują wertykalne i horyzontalne ruchy mas wodnych), a częściowo biologicznych, jak w przypadku omawia­nej jiuż populacji małży . Zapewnienie cią­głości całorocznej produkcji pierwotnej nawet w pół­nocnych regionach przez ciągłą sukcesję roślinności. 5. Bliski kontakt między poziomem autotrofów i he- terotrofów.Organizmy wód przybrzeżnych rozwinęły wiele przy­stosowań do panujących tu warunków życia. I tak np. kraby mają wewnętrzne zegary biologiczne, które po­magają im w takim regulowaniu aktywności pokar­mowej, aby przypadała ona na najkorzystniejszy okres w cyklu pływów. Zwierzęta takie przeniesione ekspe­rymentalnie do stałych warunków środowiskowych, nadal wykazują rytmiczne zmiany aktywności zsyn­chronizowane z rytmem przypływowi i odpływów morza.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!