/Koła zainteresowań I semestr 2015/2016

Koła zainteresowań w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach

 

Wykaz nauczycieli realizujących dodatkowe godziny art. 42 KN w Gimnazjum im. Jana Pawła II

   

 

Ilość uczniów

Wtorek

Czwartek

Rodzaj zajęć

Lp.

Nazwisko i imię

Zajęcia w godzinach

Zajęcia w godzinach

1.

Banakiewicz Aneta

8

1340-1520

 

Koło języka niemieckiego;

 Zajęcia przygotowawcze do konkursu przedmiotowego dla uczniów klas II

2.

Bąk Anna

 

1340-1520

 

Koło matematyczne; Zajęcia wyrównawcze dla klas II.

Zajęcia przygotowawcze do konkursów. przedmiotowego

3.

Bera Marzena

 

 

1340-1520

„Hello-Hallo”-Szkółka językowa

4.

Białek Arkadiusz

8

 

1340-1520

Mistrzowie ortografii-zajęcia korekcyjno – komp.

5.

Borowiecki Stanisław

20

18

1340-1425

1435-1520

 

Koło matematyczne

6.

Borycka Renata

 

 

1340-1520

Koło matematyczne

7.

Chruściel Marzena

 

 

1340-1520

Koło historyczne

8.

 Głazowska Tosnowiec Renata

10

800-845 (środa uczniowie klasy 1a)

1340-1425

Koło Przyjaciół Biblioteki

9.

Góra Edyta

 

1435-1520

 

Koło plastyczno - scenograficzne

10.

Jóźwik Danuta

 

1340-1530

 

Koło j. polskiego

11.

Kałuża Maria

 

 

1340-1520

Koło polonistyczne

12.

Kałuża Monika

 

 

1340-1520

Koło j. polskiego

13.

Kałuża Regina

 

1425-1520(śr)

1340-1425

Koło humanistyczne

14.

Kowalczyk Marta

 

 

1340-1520

Koło j. angielskiego

15.

Kowalczyk Lucyna

5

1435-1520

 

Koło geograficzne z kl. III c

16.

Krawczyk Beata

5

1340-1425

Sobota

900 – 1200

„Hello – hallo” – szkółka językowa

17.

 Ks. Konrad Kaleta

 

   

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

18.

Ks. Piotr Białek

5

sobota

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

19.

Lefek Roman

 

1430-1600

 

SKS

20.

 Matałowska Anna

 

 

1340-1520

Koło chemiczne

21.

Obarzanek Michał

 

1430-1600

(poniedziałek)

 

Koło j. angielskiego

22.

Pindral Mateusz

20

 

1340-1520

Zajęcia sportowe Piłka Nożna

23.

Przepióra Renata

 

   

Prowadzenie strony internetowej gimnazjum

24.

 Sala Jan

15

1340-1520

 

Koło geograficzne

25

Wiącek Andrzej

10

1340-1520

1340-1520

Fizyka

26

Wiącek Dariusz

12

1430-1600

1530-1700

Piłka nożna dziewcząt

Piłka siatkowa dziewcząt

27

Wiącek Pelagia

 

 

1340-1520

Koło j. rosyjskiego

Koło j. polskiego

28

Lechowska Anna

 

1340-1520

 

Zajęcia taneczno - ruchowe

29

Winiarska Małgorzata

 

1340-1520

 

Koło biologiczne

30

Goworek Piotr

 

 

1340-1520

Zajęcia wokalno - instrumentalne

31

Łataś Marta

 

 

1340-1425

Koło „Młodych Ekologów”

32

Armata Stefan

 

 

1340-1520

Koło historyczne – zajęcia wyrównawcze dla kl. I

33

Góźdź Ewa

 

 

1340-1425

Koło historyczne dla kl. II


Zajęcia z historii

W  roku szkolnym 2015/2016 zajęcia wyrównawcze z historii są realizowane we wtorki,  w godzinach 1340 – 1520.  Spotkania odbywają się w sali 101.
Zajęcia te przeznaczone są dla uczniów klas pierwszych. Uczniowie z klasy Ic i Ie mogą uczestniczyć w zajęciach od 1340, natomiast uczniowie klasy Ia i Ib - od godziny 1435.
Zajęcia są przeznaczone dla uczniów, mających trudności z opanowaniem materiału programowego z historii i nabyciem umiejętności, określonych w podstawie programowej. Ich celem jest również wyeliminowanie braków, wykazanych w teście diagnozującym po szkole podstawowej. Poza tym uczniowie mogą otrzymać pomoc w przygotowaniu  się do prac klasowych i sprawdzianów.

Stefan Armata


Szkółka językowa Hello – Hallo

 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w roku szkolnym 2015/2016 prowadzę we wtorki oraz wybrane soboty. We wtorki na 7 godzinie lekcneji są to spotkania poświęcone treściom wykraczającym ponad te obowiązkowe dla uczniów gimnazjów. Uczniowie uczęszczający na nie doskonalą sprawność posługiwania się językiem angielskim oraz wiedzę dotyczącą krajów anglojęzycznych. Uczniowie ci wzięli udział w I- wszym etapie konkursu z języka angielskiego dla uczniów województwa świętokrzyskiego. Poziom konkursu jest bardzo wysoki, ale jednej z naszych uczennic- Agacie Tomaszewskiej udało się zakwalifikować do kolejnego etapu. Jestem z niej bardzo dumna, gdyż wysiłek i praca, którą dotychczas włożyła w przygotowanie do tego konkursu jest ogromny. Dziewczynka wykazuje wielkie zainteresowanie językiem angielskim i ponieważ jest w klasie II mam nadzieję, że jej praca przyniesie skutek w najbliższym czasie.
Na godzinie ósmej w we wtorki uczniowie mają możliwość uzupełnić braki, popracować nad sprawiającymi im problemy treściami oraz poprawić oceny ze sprawdzianów.
Na spotkaniach tych chętne osoby przygotowywały projekty „Recipes”” w ramach programu E-twinning. Nasi uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w projekt polegający na przygotowaniu przepisów typowo polskich dań w języku angielskim oraz nagraniu filmików prezentujących przygotowanie tych potraw. Inwencja twórcza młodzieży okazała się zaskakująca i powstało kilka prezentacji, które zostaną wysłane do innych szkól biorących udział w projekcie. Szkoła koordynująca projekt jest z Francji. Z przepisów naszych uczniów powstała nasza książka kucharska w języku angielskim, którą podobnie jak pozostali uczestnicy z innych krajów prześlemy do Francji. Tam z kolei powstanie jedna wspólna wersja.
Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie: Kinga Wieloch, Karolina Kałuża, Anna Durlej, Magdalena Czekaj, Katarzyna Głazowska, Andżelika Soczumska, Gabriela Kowalska, Zuzanna Mazur, Monika Stępień, Krzysztof Stachera, Katarzyna Szczykutowicz, Karol Zięba, Kacper Włodarczyk, Dariusz Lipiński, Michał Pakuła.
Jako koordynator tego projektu w naszej szkole miałam możliwość zaobserwowania, ile radości i satysfakcji dało wszystkim uczestnikom wspólne gotowanie i przygotowanie filmów. Poprzez zabawę mieli możliwość doskonalić wszystkie sprawności językowe a zwłaszcza mówienie. Mieli także okazję rozwijać kompetencje niezbędne do prawidłowego współdziałania w w grupie oraz umiejętności pracy z różnymi programami komputerowymi.
Zajęcia sobotnie są przeznaczone dla uczniów klas III-cich, gdyż to oni w tym roku szkolnym muszą zmierzyć się z egzaminem z języka angielskiego. Pomimo dnia wolnego od nauki w szkole gimnazjaliści chętnie uczestniczą w tych spotkaniach podczas których doskonalimy różne umiejętności językowe, rozwiązujemy zadania zgodne ze standardami egzaminacyjnym.

 

 Beata Krawczyk


Zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej dziewcząt

 

Zajęcia z piłki siatkowej odbywają się w środy( w godz.15.30- 17.00) dla dziewczyn z klas   I- III gimnazjum. W treningach uczestniczą uczennice wykazujące predyspozycje do tych gier zespołowych. Bierze w nich udział około 12 dziewczyn.

Celem zajęć jest:

  1. Zagospodarowanie młodzieży czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
  2. Doskonalenie sprawności kondycyjnej oraz koordynacyjnej.
  3. Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych. Działania wychowawcze poprzez: wdrażanie do realizacji aktywności ruchowej i określenie roli czasu wolnego i wypoczynku w rzeczywistości.
  4. Rozwijanie walorów piłki siatkowej w różnych jej odmianach poprzez kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej.
  5. Wzbogacanie uczniów w wiadomości dotyczące historii piłki siatkowej w Polsce i na świecie, przepisów i sędziowania.
  6. Osiągnięcie przez uczniów wysokiego poziomu sprawności fizycznej.
  7. Ukształtowanie dojrzałej osobowości uczniów ukierunkowanej na osiąganie celów dzięki umiejętności współdziałania i współzawodnictwa.
  8. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.

 Dariusz Wiącek


Zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej dziewcząt

Zajęcia z piłki nożnej dziewcząt odbywają sie  w każdy poniedziałek w godz. 14.30- 16.00
Zapraszamy wszystkie chętne dziewczyny z klas I –III gimnazjum, zarówno te, które kochają piłkę nożną jak i te, który chciałyby sprawdzić swój talent piłkarski. Podczas treningów prowadzone są zajęcia w zakresie nauki elementów techniki piłki nożnej, ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz gry. 

Cele:

 · Poprawa aktywności fizycznej młodzieży, by wdrożona w zdrowy styl życia zwiększyła swoje szanse na dobry start w dorosłe życie.

· Nabycie umiejętności współdziałania w grupie, zespole, akceptacji siebie i innych, kultura kibicowania, stosowanie zasady „fair-play”, poszukiwania barier swoich możliwości.

· Rozwijanie zamiłowania do aktywności ruchowej, by młodzież potrafiła pożytecznie dla zdrowia fizycznego i psychicznego spędzać czas wolny.

 · Rozładowanie napięć i energii witalnej nagromadzonej podczas pobytu w szkole, wprowadzanie w pogodny i radosny nastrój.

 · Poznanie przepisów i zasad organizacji zawodów rekreacyjno sportowych

 Dariusz Wiącek


Zajęcia z piłki nożnej

                 W roku szkolnym 2015/2016   zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej, odbywają  się  w każdy czwartek od godz. 1330 - 1520.  Grupa jest  zróżnicowana pod względem wiekowym, biorą udział  w nich zarówno chłopcy klas I, II, III - ich gimnazjum. Chłopcy z przyjemnością w nich uczestniczą, co widać po ich zaangażowaniu  na każdych zajęciach . Celem zajęć jest wszechstronny rozwój fizyczny młodzieży, oraz nauka i doskonalenie znajomości przepisów, taktyki, techniki gry w piłkę nożną. Ponadto powyższe zajęcia pozwolą wyselekcjonować najlepszych piłkarzy do reprezentacji szkoły, która  bedzię brała  udział w wielu turniejach piłkarskich organizowanych przez szkołę lub inne instytucje.

Mateusz Pindral


Zajęcia taneczno-ruchowe

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów gimnazjum. Obejmują taneczne ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i koordynacje ruchową. Uczniowie mają możliwość nauki podstawowych kroków  m.in. do cha-chy, tańca belgijskiego, jiva, walca wiedeńskiego. Ważną częścią zajęć jestzumba (połączenie fitnessu i tańców latynoamerykańskich), która w krótkim czasie pomaga wzmocnić całe ciało, spalić tkankę tłuszczową, poprawić koordynację ruchową i wydolność organizmu. Warto pamiętać, że taniec pozwala wykształcić prostą sylwetkę, poprawia sprawność fizyczną, rozwija umiejętność pracy w grupie, zaś tworzenie krótkich choreografii tanecznych doskonali pamięć i koncentrację. Jest doskonałym sposobem radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia odbywają się we wtorki na „sali lustrzanej” od godz.1435 do 1520.

Anna Lechowska


 Koło historyczne

W zajęcia chkoła historycznego uczestniczą uczniowie klas II. Na zajęciach poszerzają swoje wiadomości z zakresu historii powszechnej, historii Polski oraz Małej Ojczyzny. Zajęcia w I semestrze odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo, w czwartki. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności wykorzystywania i analizowania różnych źródeł informacji poprzez pracę z mapą, analizę tekstów źródłowych i dzieł sztuki, ocenianie faktów, wydarzeń i postaci historycznych oraz interpretowanie związków przyczynowo- skutkowych.

Ważnym celem zajęć jest praca z uczniem zdolnym. Efektem pracy z uczniem zdolnym jest przygotowanie uczniów do konkursów. W etapie szkolnym Konkursu Historycznego wzięły udział uczennice z klasy 2e: Gabriela Jagiełło, Patrycja Iwan, Milena Kwiatek, Nikola Pawlik i Weronika Góźdź. Uczniowie klasy 1d: Gabriela Różycka i Mikołaj Michalski przygotowywali się do Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531- 1683. Rzeczpospolita Obojga Narodów". Wysoki wynik na etapie szkolnym konkursu zakwalifikował Gabrielę do kolejnego etapu- powiatowego.

Ewa Góźdź


Koło z języka polskiego

Zajęcia koła z języka polskiego odbywają się we wtorki na 7 i 8 lekcji. Spotkania te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów. Uczestniczą w nich ci, którzy przygotowują się do konkursów przedmiotowych, literackich, ortograficznych, recytatorskich oraz ci, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje humanistyczne. Zajęcia te są również przeznaczone dla uczniów mających trudności w nauce języka polskiego. Utrwalają sobie odpowiedni zakres materiału lub ćwiczą różnorodne umiejętności m.in.: czytanie tekstu ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji, interpretacji tekstu, rozwiązując testy. Uczniowie też mogą poprawić sprawdziany, dyktanda.

Danuta Jóźwik


 Koło języka polskiego 

 Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 13:40-15:25 i są przeznaczone dla chętnych uczniów klas 2a i 2e, zainteresowanych treściami polonistycznymi. W czasie spotkań powtarzamy i utrwalamy już zdobyte wiadomości oraz umiejętności, doskonalimy formy wypowiedzi. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z arkuszami egzaminacyjnymi i  różnymi typami poleceń kierowanymi do pracujących z testami. Koło jest też dobrą okazją do wymiany zdań na temat swoich preferencji czytelniczych.

Uczniowie, którzy byli nieobecni na sprawdzianach lub otrzymali oceny niedostateczne mogą w trakcie zajęć poprawiać oceny.

Monika Kałuża


„Wolontariat Szkolny w Gimnazjum im. Jana Pawła II”

Działania prowadzone przez wolontariat szkolny mają na celu: zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem, uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii, zrozumienia, inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności działania zespołowego, angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym akcyjnym. 

 

Wolontariusze każdego roku biorą udział w cyklicznych i jednorazowych akcjach. Do najpopularniejszych działań należą: Maraton Pisania Listów, WOŚP, Podziel się posiłkiem, Bal "Promyk Słońca', Góra Grosza, pomoc koleżeńska. 
Wolontariat współpracuje z Centrum Wolontariatu w Kielcach, Caritas oraz Amnesty International.

Arkadiusz BiałekOdwiedziny od 06.12.2007
             0014640


 
 


Luty 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce