/Koła zainteresowań II semestr 2014/2015

Koła zainteresowań w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach


DZIAŁALNOŚĆ KOŁA PLASTYCZNO-SCENOGRAFICZNEGO

Zajęcia koła plastyczno-scenograficznego odbywały się systematycznie w wymiarze 2 godzin tygodniowo i w pozostałe dni w miarę potrzeb. Na zajęcia plastyczne uczęszczało 14 uczniów z klas 2 i 3. Dzięki twórczości plastycznej młodzież wyrażała własne emocje, rozwijała twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudzano także rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Uczniowie uczyli się wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole.

 

Program koła pozwalał rozwijać zainteresowania i zdolności, poznawać nowe techniki plastyczne oraz ciekawie spędzać wolny czas.

 

EFEKTY PRACY:
W wyniku realizowanych zadań programu uczeń potrafi: za pomocą środków plastycznych wyrażać zjawiska otaczającego świata, samodzielnie zaprojektować i wykonać prace w różnych technikach plastycznych, dbać o estetykę prac.
Efektem całorocznej pracy uczniów była prezentacja zdobytych umiejętności i wiadomości w różnych formach: scenografii na uroczystości szkolne i środowiskowe, systematyczne wystawy prac plastycznych, prezentacja prac na stronie szkoły, udział w konkursach plastycznych.

 

Opracowanie : Edyta A. Góra

 

 


Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie

Zajęcia pozalekcyjne z wiedzy o społeczeństwie odbywały się w poniedziałki i środy dla klas: 3e, 2d, 2b, 3d. Zajęcia dla klas trzecich miały na celu powtórzenie wiadomości z klasy drugiej i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.
Zajęcia dla klasy 2d koncentrowały się wokół poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu materiału przewidzianego w programie dla klas drugich, ćwiczenie społecznych kompetencji. Klasa 2b podczas tych zajęć pracowała także nad realizacją projektu edukacyjnego pt. : „Gmina Bieliny – Nasza Mała Ojczyzna”, którego celem było poszerzenie wiedzy na temat historii, kultury, zabytków i atrakcji turystycznych w naszej gminie, a także promocja samorządności oraz ćwiczenie społecznych kompetencji, takich jak praca w zespołach zadaniowych i prezentacja.

 Julita Skrzyniarz


Zajęcia z matematyki

Zajęcia dodatkowe z matematyki odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Jedna godzina przeznaczona była na zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych i drugich.Uczestniczyli w nich uczniowie, którzy chcieli uzupełnić posiadaną wiedzęi umiejętności. Druga godzina miała charakter zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne.Uczestniczyli w tych zajęciach uczniowie biorący udział w konkursach:

1.Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych
2. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Pangea
3. Maraton matematyczny dla gimnazjalistów
4. Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"
W "Kangurze Matematycznym'' uczeń klasy 2 a Pakuła Patryk otrzymał wyróżnienie. Zdobył 105,75 punktów tj.70,5%.

Anna Bąk


Koło Historyczne w II semestrze roku szkolnego 2014/2015

Zajęcia Koła Historycznego odbywały się w piątki w godzinach 13.40 – 15.20 i w niektóre poniedziałki ( w miarę potrzeb i zainteresowania uczniów). Zajęcia były przeznaczone dla uczniów klas trzecich, ponieważ w tym roku szkolnym prowadziłem zajęcia tylko w tych klasach. O ile w pierwszym semestrze koncentrowałem się na przygotowaniu uczniów do konkursu przedmiotowego z historii, o tyle w semestrze drugim realizowałem zajęcia wyrównawcze, uwzględniając wyniki próbnych egzaminów gimnazjalnych.
W zajęciach wyrównawczych w drugim semestrze uczestniczyło zwykle od 5 do 8 uczniów, jednak byli to uczniowie, którzy uzyskali średnie lub dobre wyniki egzaminu próbnego. Uczniowie z bardzo słabymi i słabymi wynikami nie byli zainteresowani uczestnictwem w zajęciach.

Stefan Armata


Koło Chemiczne

W II semestrze zajęcia Koła Chemicznego odbywają się w  poniedziałek w godzinach 13.40 -14.25 w wymiarze jednej godziny  lekcyjnej. W zajęciach mogą brać udział uczniowie klas I i  II  szczególnie interesujący się chemią, pragnący uzupełniać wiedzę i zdobywać umiejętności wykonywania obliczeń, pisania równań reakcji, wykonywania doświadczeń, formułowania obserwacji i wniosków.

Anna MatałowskaTesty egzaminacyjne dla klas trzecich , ,
Test 1 , ,
Test 2 , ,
Test 3 , ,
Test 4 , ,
Materiały , ,

Odwiedziny od 06.12.2007
             0014618


 
 


Luty 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce