/Koła zainteresowań I semestr 2014/2015

Sprawozdania z działalności Kół Zainteresowań I semestrze roku szkolnego 2014/2015 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach


 

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Spotkania Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody odbywają się raz w miesiącu w poniedziałki. Realizujemy na nich program koła. Uczniowie pogłębiają wiedzę na temat:

- ekologii,

- historii ochrony przyrody w Polsce,

- form ochrony przyrody w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu,

- Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,

- globalnych i lokalnych zagrożeń środowiska naturalnego.

       W pozostałe poniedziałki /1 godzina/ i co drugi piątek /2 godziny/ odbywają się zajęcia Koła Biologicznego. W czasie zajęć uczniowie doskonalą umiejętności:

-   posługiwania się terminologią biologiczną,

-   opisywania i rozpoznawania wybranych gatunków roślin i zwierząt,

- odczytywania, analizowania i interpretowania informacji tekstowych, graficznych i liczbowych,

- korzystania z różnych materiałów źródłowych,

- formułowania wniosków i opinii,

- zajmowania określonego stanowiska przy rozwiązywaniu problemów.

Zdobytą wiedzę i umiejętności  uczniowie wykorzystują w przygotowaniach do konkursów przedmiotowych i tematycznych. Do III wojewódzkiego etapu konkursu biologicznego zakwalifikował się Piotr Czekaj uczeń kl. IIIC. Bardzo dobry wynik 74% uzyskała Dominika Gawęcka uczennica kl. IIID.

W ramach zajęć uczniowie mogą poprawić oceny z wybranych partii materiału.

                                                                           

Małgorzata Winiarska


Koło polonistyczne

 

Koło polonistyczne w I semestrze odbywało się w poniedziałki od 13.40 /2godz./. Na zajęcia przychodziło średnio 10 osób. Poprzez kilka miesięcy z trzema uczennicami pracowałam nad przygotowaniami do konkursu przedmiotowego. Równocześnie odbywały się zajęcia wyrównawcze, na których uczniowie z klas: Ic, IIc, IIe, IIIa mogli uzupełnić braki, poprawić oceny. Zajmowaliśmy się również rozwiązywaniem testów przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.

 

Danuta Jóźwik

 


 

Koło języka polskiego

 

Zajęcia odbywają się w piątki w wymiarze 2 godziny i są przeznaczone dla chętnych uczniów klas Ia i Ie, zainteresowanych treściami polonistycznymi. Głównym ich celem jest poszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego oraz ugruntowanie wiedzy już zdobytej na lekcjach. Na zajęciach doskonalimy umiejętność redagowania dłuższych i krótszych form wypowiedzi, analizujemy, porównujemy i porządkujemy informacje zawarte w tekstach kultury, a także rozwijamy sprawność czytania. Uczniowie mają możliwość pracy z testami egzaminacyjnymi, ponadto koło jest okazją do poprawy ocen.

 

Monika Kałuża


Kółko Języka Niemieckiego - sprawozdanie za I semestr 2014/2015

Kółko języka niemieckiego odbywało się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Brali w nim udział uczniowie klas II i III.

Program zajęć ukierunkowany był na usprawnienie ćwiczonych na lekcjach kompetencji językowych w zakresie pisania, czytania ze zrozumieniem, mówienia i rozumienia ze słuchu, co przyczyni się do skutecznego porozumiewania się z mieszkańcami niemieckiego obszaru językowego oraz nabierania coraz większej wprawy w wykorzystywaniu bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych i leksykalnych.

Cele kształcące obejmują także rozwijanie umiejętności wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji, a także efektywne samodzielne uczenie się języka obcego poprzez kształtowanie różnorodnych technik uczenia się np. pracę z komputerem, korzystanie z niemieckich stron internetowych, czy czytanie gazet i czasopism niemieckich.

Podczas zajęc szczególną uwagę przywiązywałam do usprawniania umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach życia codziennego.

 

Marzena Bera


DZIAŁALNOŚĆ KOŁA PLASTYCZNO-SCENOGRAFICZNEGO W I SEMESTRZE 2014/2015 ROKU SZKOLNEGO

Zajęcia koła plastycznego odbywają się systematycznie w wymiarze 2 godzin tygodniowo i w pozostałe dni w miarę potrzeb. Na zajęcia uczęszcza 14 uczniów z klas 2 i 3. Dzięki twórczości plastycznej młodzież ma szansę wyrażania własnych emocji i przeżyć, rozwijać twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń, Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole.

Program koła pozwala rozwijać zainteresowania i zdolności, poznawać nowe techniki plastyczne oraz ciekawie spędzać wolny czas.

EFEKTY PRACY:
W wyniku realizowanych zadań programu uczeń potrafi: za pomocą środków plastycznych wyrażać zjawiska otaczającego świata, samodzielnie zaprojektować i wykonać prace w różnych technikach plastycznych, dbać o estetykę prac.
Efektem całorocznej pracy uczniów będzie prezentacja zdobytych umiejętności i wiadomości w różnych formach: scenografii na uroczystości szkolne i środowiskowe, systematyczne wystawy prac plastycznych, prezentacja prac na stronie szkoły, udział w konkursach plastycznych.

Opracowanie :Edyta A. Góra


Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego

 

Zajęcia odbywały się w poniedziałki na 7 i 8 godzinie lekcyjnej. Do listopada w zajęciach brały udział dwie uczennice klasy 2b przygotowujące się do I etapu konkursu przedmiotowego. Uczennice zapoznały się z regulaminem konkursu, pracowały z testami konkursowymi z poprzednich lat oraz uzupełniały i poszerzały wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa. W drugiej części semestru prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy 2b, na których uczniowie mogli uzupełnić braki i utrwalić wiadomoci z lekcji.

 

Aneta Banakiewicz

 ORGANIZACJA GODZIN ART.42 KN (Koła zainteresowań)

W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIELINACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień
i godzina

Ilość uczniów uczestniczących w zajęciach

1.

Beata Krawczyk

Zajęcia z j. angielskiego dodatkowe dla klas trzecich i drugich.

Poniedziałek

1340 - 1425

1430 - 1520

ok. 10

2.

Anna Żebrowska

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla kl. I

Poniedziałek

1340 - 1425

8

3.

Edyta Góra

Koło plastyczno - scenograficzne

Piątek

1330 - 1425

8

4.

Regina Kałuża

Koło języka polskiego

Poniedziałek

1340 - 1425

10

5.

Anna Matałowska

Koło chemiczne

Poniedziałek

1440 - 1515

10

6.

Marzena Chruściel

Koło historyczne

(kl I – dodatkowy termin wg. potrzeb)

Środa

1530 - 1515

Poniedziałek

1430 - 1515

2 osoby

 

10

7.

Marta Łataś

Koło biologiczne

Co drugi piątek

1340 - 1425

1430 - 1515

10

8.

Danuta Jóźwik

Koło Polonistyczne

Poniedziałek

1340 - 1425

1430 - 1515

10

9.

Aneta Banakiewicz

Zajęcia z języka niemieckiego

Poniedziałek

1340  - 1520

10

10.

Monika Kałuża

Koło języka polskiego

Piątek

1340 - 1520

10

11.

Pelagia Wiącek

Koło języka polskiego

Koło języka rosyjskiego

Poniedziałek

1440 - 1520

12

12.

Mateusz Pindral

Koło sportowe

Piątek

1425 -  1520

15

13.

Mateusz Pindral

Koło sportowe SP

Wtorek

1435 - 1520

15

14.

Arkadiusz Białek

Korekcyjno – kompensacyjne (dyslektycy)

Środa

1340 - 1520

8

15.

Anna Bąk

Koło matematyczne

Poniedziałek

1340 - 1520

10

16.

Stanisław Borowiecki

Koło matematyczne

Poniedziałek

1340 - 1520

II e – 10

III – 20

17.

Renata Borycka

Koło matematyczne

Piątek

1340 - 1520

20

18.

Renata Głazowska - Tosnowiec

Koło Przyjaciół Biblioteki

Środa

800 - 845

Piątek

1340 - 1425

10

19.

Michał Obarzanek

Koło języka angielskiego

Wtorek

1425 - 1600

8

20.

Małgorzata Winiarska

Koło biologiczne

Poniedziałek

1430 - 1515

Piątek

1340 – 1515

(co 2 tygodnie)

10

21.

Jan Sala

Koło geograficzne

Piątek

1340 - 1520

10

22.

Andrzej Wiącek

Koło fizyczne

Sobota

930 - 1100

10

23.

Stefan Armata

Koło historyczne

1340 - 1520

10

24.

Dariusz Wiącek

Koło sportowe

Środa

1430  - 1600

12

25.

Marzena Bera

Koło języka niemieckiego

1340 - 1520

10

26.

Katarzyna Różycka

Badminton

1430 - 1600

10

 

  « powrót do listy


Odwiedziny od 06.12.2007
             0014601


 
 


Luty 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce