/Koła zainteresowań II semestr 2013/2014

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego semestr II 2013/14

Zajęcia odbywały się w piątki na 7 i 8 godzinie  lekcyjnej i brało w nich udział 15 osób z klas 2a i 2b. Uczniowie realizowali projekt edukacyjny pt: „Sei gesund! - Bądź zdrów”. Celem projektu było zastosowanie słownictwa z j.niemieckiego w tematyce zdrowego stylu życia, przeprowadzenie ankiet i wywiadów, przygotowanie plakatów dotyczących zachowań prozdrowotnych, opracowanie jadłospisu gimnazjalisty i przepisu na zdrowy deser.Efekty pracy zaprezentowane zostały podczas dnia kończącego projekt „Czas na zdrowie”.

W ramach zajęć dodatkowych Agata Krzysiek przygotowała krótką prezentację multimedialną na „Dzień Języków Obcych” pt: „Jak się uczyć języków” z praktycznymi radami i wskazówkami podanymi w zabawny sposób.

Uczniowie klasy 2e brali udział w przygotowaniach scenariusza akademii z okazji „Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”, która odbyła się 3 maja w kościele parafialnym i 5 maja w naszej szkole.

 Aneta Banakiewicz


 KOŁO HISTORYCZNE 

 Zajęcia koła historycznego odbywały się w każdy poniedziałek na 7 i 8 godzinie lekcyjnej. Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas II i III, dla których jest to dodatkowy czas na przygotowanie się do czekającego ich w kwietniu egzaminu. Uczniowie biorący udział w zajęciach pogłębiali wiedzę historyczną  przygotowując się do konkursów o tematyce historycznej: 15 uczniów wzięło również udział w konkursie historycznym organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Uczennica Kamila Drogosz została finalistką tego konkursu, natomiast uczennica Katarzyna Kowalczyk wywalczyła tytuł laureata XI Konkursu Historycznego. Owocna okazała się również praca z uczniami klasy I: Karolem Brożyną i Jakubem Pindralem, którzy wzięli udział w konkursie tematycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945. Polski czyn zbrojny w latach II wojny światowej.” Jakub został finalistą tego konkursu, natomiast Karol, po wielu zmaganiach na etapie centralnym, który odbył się w Warszawie w dniach 5-7 czerwca uzyskał zaszczytny tytuł  laureata.

Zajęcia koła były też potrzebne dla uczniów klas I, gdzie każdy uczeń, który z jakiegoś powodu nie zaliczył w terminie planowego testu czy sprawdzianu mógł to zrobić na zajęciach koła.

 Marzena Chruściel


 W drugim semestrze zajecia zespolu wokalnego skupialy się na przygotowanich do konkursow i festiwali na szczeblu ogolnopolskim, wojewodzkim i powiatowym:

  

 • Wojewodzkie eliminacje do Festiwalu Harcerskiego – kwalifikacja z I miejsca
 • Diecezjalny(ogólnowojewodzki) Festiwal Piosenki Religijnej Kielce 2014 – I miejsce
 • Powiatowe eliminacje do Festiwalu Harcerskiego – z I miejsca
 • Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Strawberry Song” - I miejsce
 • Powiatowy Festiwal Piosenki Turystycznej Cedzyna 2014 – I miejsce
 • Zaproszenie do koncertu prezetującego dorobek artystyczny młodzieży z województwa świętokrzyskiego „Gospodarze Gościom” w ramach Festiwalu Harcerskiego Kultury Młodzieży Szkolnej

Oprócz konkursów i festiwali zespół „Chichoty” wziął udział w projekcie „Mania działania: dzieki któremu pozyskalismy 1000 zł na  upiększenie salki prób, przy okazji dając mini koncerty w szkołach na terenie gminy.

 Wszystkie podjęte w tym semestrze działania zakończyły się sukcesem.

 Piotr Goworek


 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA PLASTYCZNO-SCENOGRAFICZNEGO

             W drugim semestrze  zajęcia odbywały się systematycznie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, uczestniczyło w nich 12 uczniów zarówno z gimnazjum i szkoły podstawowej. Pozostałe dni według potrzeb. Uczniowie rozwijali swoje pasje, uzdolnienia i kreatywność przygotowując scenografie oraz biorąc udział w konkursach plastycznych.

             Wykonane zostały następujące dekoracje na szokolne i środowiskowe uroczystości:

 

 • z okazji Dnia Kobiet
 • Święta Konstytucji 3 Maja
 • Strawberry Song
 • Dzień Języków Obcych
 • Dnia Papieskiego
 • na Uroczystość Kanonizacji Jana Pawła II
 • uroczystość zakończenia roku szkolnego

              Wykonana została także oprawa plastyczna:

 

 • drużynie wiedzowej  biorącej udział w finale wojewódzkim Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywości
 • na „Festyn Zdrowia” w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego  „ Czas na zdrowie”
 • drużynie piłkarskiej biorącej udział w Minimundialu Echa Dnia Kielce

              Przygotowałm i wykonałam wystawę prac plastycznych na konkurs „ Żołnierze wyklęci” w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz wystawę prac plastycznych i fotograficzych na konkurs na temat: „ 70 rocznicy Powstania Styczniowego” w ramach II Świętokrzyskiej Ligi Mocy”.

  Uzdolnieni uczniowie próbowali swoich sił w wielu konkursach plastycznch m.in.

 

 • „Śladami mistrza Józefa Szermantowskiego” organizowany przez Państwowe Liceum Sztuk Plasycznych w Kielcach
 • „ I dziewczyny i chłopaki wiedzą co to zdrowia smaki” organizowany przy współpracy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach
 • XX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości H. Sienkiewicza w Oblęgorku.

 

Edyta Anna Góra


 KOŁO HISTORYCZNE

Zajęcia koła historycznegodla uczniów klas 3a i 3f odbywały się w piątki i poniedziałki oraz w inne dni według potrzeb. Na zajęciach trzecioklasiści przygotowywali się do egzaminu gimnazjalnego, powtarzali i utrwalali wiedzę z historii świata i Polski poprzez analizę teksów źródłowych, rozwiązywanie testów egzaminacyjnych. Część zajęć poświęciłam na  pracę z uczniem zdolnym i przygotowywałam uczniów do konkursów. Efektem pracy było uzyskanie tytułu finalisty przez Kamila Satro i Huberta Opatowicza w Konkursie Historycznym. Dodatkowo ogromny sukces odniósł Hubert. W etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945”wywalczył I miejsce i tym samym udział w etapie centralnym tegoż konkursu. Hubert na zajęciach doskonalił umiejętności znacznie wykraczjace poza podstawę programową, gdyż zgodnie z regulaminem tematyka konkursu obejmuje historię Polski i powszechną oraz dzieje oręża polskiego z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej i batalistycznej, heraldyki.

Ewa Góźdź


 „Wolontariat Szkolny w Gimnazjum im. Jana Pawła II”

Działania prowadzone przez wolontariat szkolny mają na celu: zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem, uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii, zrozumienia, inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności działania zespołowego, angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym akcyjnym. II semestr roku szkolnego 2013/2014 przeznaczony był na udział młodzieży w ogólnopolskich i lokalnych akcjach charytatywnych, takich jak: „Podziel się posiłkiem”, „Paczka dla Ukrainy”, „Promyk Słońca”. Wolontariusze pomagali w różnych działaniach na terenie szkoły. Razem w SU przygotowywali wystawę z okazji 10 lecia Polski w UE. Młodzi ludzie działający w wolontariacie pracowali przede wszystkim w soboty i niedziele poświęcając swój wolny czas na pomoc innym.


Zajęcia dla uczniów ze „specyficznymi trudnościami w uczeniu się”

Zajęcia prowadzone są raz w  tygodniu (we środy) i trwają godzinę. W zajęciach uczestniczy 9 osób, które posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysleksji rozwojowej. Zajęcia mają na celu: usprawnianie umiejętności w pisaniu i czytaniu, redukowanie zaburzeń funkcji analizatora wzrokowego, doskonalenie pamięci wzrokowej, poprawa koncentracji uwagi, usystematyzowanie znajomości reguł ortograficznych. Na zajęciach wykorzystywane są elementy z programu Edukacyjno-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI oraz multimedialne i interaktywne programy.

Arkadiusz Białek


Koło języka polskiego

Zajęcia odbywały się w piątek w godz. 13:40 – 14:25 i przeznaczone były dla chętnych uczniów klasy 3a i 3b. Ich celem było lepsze przygotowanie do egzaminu, powtórzenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy. Uczniowie mieli możliwość pracowania z arkuszami egzaminacyjnymi, utrwalali materiał z literatury, nauki o języku i teorii literatury. Doskonalili umiejętność redagowania form wypowiedzi.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia odbywały się w środę w wymiarze 1 godziny i były przeznaczone dla uczniów posiadających orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim. Ich celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz lepsze przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka polskiego. Na  zajęciach kształciliśmy sprawności wypowiadania się, słuchania, czytania oraz pisania. Powtarzaliśmy wiadomości o częściach mowy, budowie zdań. Doskonaliliśmy poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.

 Monika KałużaOdwiedziny od 06.12.2007
             0014771


 
 


Luty 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce