/Sprawozdania z kół

 Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego

Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiegow I semestrze roku szkolnego 2011/2012 odbywały się wponiedziałki i piątki od godz. 13.40 do 14.25.

Zajęcia poniedziałkowe były kierowane przede wszystkim do uczniów klasy I i II oraz uczestniczyli w nich uczniowie z trudnościami w nauce, czyli te osoby,ktore mają słabe wyniki w nauce, ale nie posiadają orzeczeczenia z poradni lub na nie czekają. Podczas tych spotkań były ćwiczone umiejętności humanistyczne, z którymi uczniowie mają problemy lub zostały utrwalone wybrane zagadnienia z literatury. Uczniowie rozwiazywali też testy humanistyczne.

Zajęcia w piątki były adresowane do uczniow klas III oraz uczniów, ktorzy brali udział w konkursach literackich i olimpiadzie.

Co drugi piątek przede wzyskim uczniowie klasy IIIf rozwiązywali testy humanistyczne. Omawiane również były zagadnienia egzaminacyjne. Zostało rozwiązane pięć testów. Natomiast uczniowie przygotowujący się do konkursów doskonalili umiejętności redakcyjne tekstów i utwalali zagadnienia z zakresu teorii literaturyu, gramatyki.

Danuta Jóżwik

Szkolne Koło Ligii Ochrony Przyrody

Zajęcia Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody odbywają się raz w miesiącu w piątki lub w soboty. Realizujemy na nich program Koła. Uczniowie pogłębiają wiedzę na temat:

 - ekologii,

 - historii ochrony przyrody w Polsce,

 - form ochrony przyrody w Polsce ze szczególnym naciskiem na nasz region,

 - Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

 We wrześniu członkowie koła wzięli udział w trzech rajdach do rezerwatów przyrody, zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Bielin w ramach projektów: „Niech żyje nam rezerwat” i „ Nidzianka, Belniaka, Nida”. W październiku w EKO-BIEGU organizowanym przez Nadleśnictwo Łagów członkowie koła zajęli II miejsce.

W pozostałe piątki odbywają się zajęcia Koła Biologicznego, na których przygotowujemy się do konkursów przedmiotowych i tematycznych. W tym roku uczennica klasy II c Iza Szlufik została finalistką IX Konkursu Biologicznego

W czasie zajęć dodatkowych uczniowie mają możliwość poprawienia słabych ocen.

Małgorzata Winiarska

Koło Historyczne

W I semestrze Koło Historyczne odbywało się w poniedziałek w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Uczęszczali na nie uczniowie szczególnie interesujący się historią stąd cel zajęć to praca z uczniem zdolnym. Część uczniów wzięła udział w Konkursie Historycznym- siedmiu uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego, w którym uczniowie- Marcin Kowalczyk, Katarzyna Rzepka i Katarzyna Szczepaniak uzyskali ponad 75% punktów.

Marzena Chruściel

Koło Historyczne

Celem Koła Historycznego jest zapoznanie uczniów z różnymi zjawiskami i problemami historycznymi, rozwijanie zainteresowań przeszłością, w tym najbliższej okolicy. W I semestrze na zajęciach, realizowanych w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo(w poniedziałki na 8 godzinie lekcyjnej), uczęszczali chętni uczniowie z klasy I i III. Na zajęciach uczniowie przygotowywali się do Konkursu Historycznego (jeden uczeń- Krzysztof Bera z kl.3e zakwalifikował się do etapu rejonowego), poszerzali wiedzę z wybranych zagadnień z historii świata i Polski poprzez analizę teksów źródłowych, rozwiązywanie testów i ćwiczeń praktycznych, doskonalili umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych oraz przestrzenno-czasowych, orientacji na mapie.

Ewa Góźdź

Koło Języka Polskiego

Zajęcia odbywały się w każdy piątek w godz. 13:40-15:15. Pierwsza godzina przeznaczona była dla uczniów z trudnościami w nauce. W czasie spotkań doskonaliliśmy technikę głośnego czytania, pisania krótkich i dłuższych form wypowiedzi, powtarzaliśmy i utrwalaliśmy poznane zasady ortograficzne oraz wybrane zagadnienia z nauki o języku.

Druga godzina przeznaczona była dla uczniów klasy IIIb oraz Ia i Ib zainteresowanych treściami polonistycznymi. Celem zajęć było powtórzenie wiadomości z literatury i nauki o języku, utrwalenie zasad dotyczących tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnej, przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego i egzaminu gimnazjalnego.

Na spotkaniach uczniowie przypominali i utrwalali wiadomości zdobyte we wcześniejszych latach nauki, dyskutowali na temat przeczytanych książek, rozwiązywali i analizowali testy egzaminacyjne.

Monika Kałuża

 

SPRAWOZDANIE

 Z  DZIAŁALNOŚCI KOŁA PLASTYCZNO-SCENOGRAFICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 I SEMESTR

 

Zajęcia koła plastyczno-scenograficznego odbywały się w poniedziałek, w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W zajęciach systematycznie uczestniczyło 13 uczniów z klas drugich oraz uczniowie klas III przejawiający uzdolnienia plastyczne.

Dzięki tym zajęciom uczniowie rozwijali swoje talenty, umiejętności i kreatywność a także brali udział w różnorodnych konkursach plastycznych.

Ponadto uczestnicy koła plastycznego wykonywali  scenografie na wszystkie uroczystości szkolne w gimnazjum i szkole podstawowej.

 

Edyta A. Góra

 

 


 


Odwiedziny od 06.12.2007
             0014694


 
 


Luty 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce