/Kółko języka angielskiego - opiekun Monika Kopacz

Kółko języka angielskiego „A journey to English speaking countries"- odbywa się raz w tygodniu we wtorki w godzinach 14.30 - 16.00. Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów klasy 1c, 2 c i d, o czym świadczy duża frekwencja.

Głównym założeniem kółka jest przekazanie uczniom w atrakcyjny sposób aktualnych informacji z różnych dziedzin kultury, takich jak historia, geografia, sztuka, muzyka, literatura, tradycje świąteczne oraz obyczaje mieszkańców krajów anglojęzycznych.  Ma to na celu wzbudzenie w uczniach zainteresowania kulturą tych krajów i tym samym zachęcenie ich do nauki języka angielskiego i dalszego samodzielnego poznawania kultury Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Nowej Zelandii czy Kanady. Zajęcia te dają również możliwość rozwijania w uczniach tolerancji, otwartości i ciekawości wobec innych kultur i narodów, kształcenie poczucia przynależności regionalnej, narodowej i kulturowej, rozwijanie poszczególnych sprawności językowych, motywowanie uczniów do korzystania z  różnych źródeł informacji, między innymi Internetu oraz rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz zdolności twórczego myślenia.

Niniejszy program realizuje  treści  nauczania  spójne  z  treściami  zawartymi  w nowej  Podstawie Programowej dla języka nowożytnego na III etapie edukacyjnych, t.j. gimnazjum poziom III.I. Nowa Podstawa Programowa przyjmuje za podstawowy cel kształcenia w nauczaniu języków obcych porozumiewanie się w języku obcym, w mowie i piśmie, ale podkreśla , że oprócz umiejętności językowych powinno się również kształtować postawę ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur. Nowa Podstawa Programowa zakłada realizację 15 tematów i właśnie ten piętnasty punkt stanowi cel kształcenia tego programu, a chodzi dokładnie o „elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej." Punkt ten jest częścią tematyki tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych, dlatego też  realizacja programu z pewnością  zaowocuje lepszymi wynikami uczniów z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w klasie trzeciej.

W pierwszym semestrze uczniowie zapoznali się z następującą tematyką:

  • Halloween - geneza komercyjnego święta tak bardzo popularnego obecnie w USA i Wielkiej Brytanii
  • Rdzenni Amerykanie - charakterystyka Indian Ameryki Północnej: najważniejsze plemiona, wodzowie, styl życia, filozofia życiowa; odkrycie Ameryki przez Kolumba: pierwsi osadnicy, pielgrzymi i statek Mayflower, pierwsza wieczerza dziękczynna; polityka amerykańska wobec Indian od XVII wieku do XXI
  • The US quiz - quiz na temat Stanów Zjednoczonych: położenie geograficzne, najważniejsze stany i miasta, fakty historyczne, słynni Amerykanie, kultura i obyczaje
  • Amerykański i brytyjski angielski - różnice.
  • Christmas - słownictwo i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia
  • Festivals - najważniejsze festiwale obchodzone w krajach anglojęzycznych
  • Szkocja - położenie geograficzne, najważniejsze miasta, flaga, symbole, kultura i obyczaje
  • Walia - położenie geograficzne, najważniejsze miasta, flaga, symbole, kultura i obyczaje
  • Północna Irlandia oraz Republika Irlandzka - położenie geograficzne, miasta, flaga, symbole, kultura i obyczaje, najważniejsze fakty historyczne.
  • Anglia - położenie geograficzne, miasta, flaga, symbole, najważniejsze fakty historyczne.

Odwiedziny od 06.12.2007
             0014684


 
 


Luty 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce