Archiwum 2016/2017


Archiwum 2016/2017 /Projekt

Rusza rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu pn. „Quo vadis? Ku lepszej przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych wśród bielińskich gimnazjalistów”.

Zachęcamy uczniów klas I-III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach do złożenia kompletu dokumentów i skorzystania z form wsparcia oferowanych w ramach projektu. Termin naboru dokumentów: 23 stycznia – 15 lutego 2017 roku.

Będą to zajęcia pozalekcyjne z zakresu m.in. przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatyki, języków obcych, które pomogą poszerzyć Waszą wiedzę i umiejętności oraz rozwinąć zainteresowania, które zaowocują na dalszych etapach kształcenia.

W ramach projektu odbędą się także wyjazdy edukacyjne po regionie i nie tylko!

Wsparcie w ramach projektu stworzy możliwości rozwoju i poszerzania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naukowych i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Jeśli jesteście zainteresowani udziałem w tej edukacyjnej przygodzie wypełnijcie (razem z rodzicem/opiekunem) komplet dokumentów rekrutacyjnych i złóżcie w biurze projektu (budynek Urzędu Gminy Bieliny, II piętro, pokój obok Biblioteki Publicznej) w nieprzekraczalnym terminie od 23 stycznia do 15 lutego 2017 roku).

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do regulaminu – Formularz rekrutacyjny (wersja edytowalna / wersja PDF)

Załącznik nr 2 do regulaminu – Oświadczenie o zamieszkaniu/zameldowaniu (wersja edytowalna / wersja PDF)

Załącznik nr 3 do regulaminu – Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń GOPS (wersja edytowalna / wersja PDF)

Załącznik nr 4 do regulaminu – Oświadczenie o niepełnosprawności (wersja edytowalna / wersja PDF)

Załącznik nr 5 do regulaminu – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w projekcie (wersja edytowalna / wersja PDF)

Załącznik nr 6 do regulaminu – Opinia  nauczyciela/wychowawcy/pedagoga (wersja edytowalna / wersja PDF)

Wsparcie udzielone w ramach projektu ma na celu przede wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Będzie także stanowić wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu (adres j.w., tel. 41/3025094 wew.214) oraz u wychowawców i nauczycieli.

   « powrót do listy


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Agnieszka Kopacz - Gruszczyńska


Odwiedziny od 06.12.2007
             0014560


 
 


Luty 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce